คณะวิทยาศาสตร์

 โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

# 682

โดย วราพร เพ็ชรวิเศษ , รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล , รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล , ดร.อรไท ชั้วเจริญ

# 674


โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล , รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล , ดร.อรไท ชั้วเจริญ , รศ.มานัส บุญยัง , ประทานพร พิริยะกุล และอินทกะ พิริยะกุล

# 695


โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 598โดย Assoc.Prof.Montree Piriyakul and Assoc.Prof.Boonthawan Wingwon

# 388โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul 

# 613


 โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 436เก้ง / กวาง

# 563
โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 549

โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 468


โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 381

จุดมุ่งหมายของ Website นี้เพื่อ  เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้อ และแมลงต่างๆในประเทศไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งความรู้สำหรับชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแหล่งผีเสื้อ สวยงามต่างๆในประเทศไทย เพื

# 502

"The present focus of lichen research in Thailand is emphasized on taxonomy,  which is primarily necessary to recognize lichen flora of the country. Ecological and physiological studies have been performed to determine their distribution a

# 472


Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th