คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี พิริยะกุล

# 86

 โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

# 897

โดย วราพร เพ็ชรวิเศษ , รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล , รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล , ดร.อรไท ชั้วเจริญ

# 799


โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล , รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล , ดร.อรไท ชั้วเจริญ , รศ.มานัส บุญยัง , ประทานพร พิริยะกุล และอินทกะ พิริยะกุล

# 886


โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 718โดย Assoc.Prof.Montree Piriyakul and Assoc.Prof.Boonthawan Wingwon

# 488โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul 

# 748


 โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 551เก้ง / กวาง

# 693
โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 687

โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 583


โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 467

จุดมุ่งหมายของ Website นี้เพื่อ  เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้อ และแมลงต่างๆในประเทศไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งความรู้สำหรับชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแหล่งผีเสื้อ สวยงามต่างๆในประเทศไทย เพื

# 607


Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th