โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

# 715

โดย วราพร เพ็ชรวิเศษ , รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล , รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล , ดร.อรไท ชั้วเจริญ

# 696


โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล , รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล , ดร.อรไท ชั้วเจริญ , รศ.มานัส บุญยัง , ประทานพร พิริยะกุล และอินทกะ พิริยะกุล

# 745


โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 614โดย Assoc.Prof.Montree Piriyakul and Assoc.Prof.Boonthawan Wingwon

# 408โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul 

# 637


 โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 463เก้ง / กวาง

# 592
โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 585

โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 492


โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 401

จุดมุ่งหมายของ Website นี้เพื่อ  เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้อ และแมลงต่างๆในประเทศไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งความรู้สำหรับชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแหล่งผีเสื้อ สวยงามต่างๆในประเทศไทย เพื

# 529

"The present focus of lichen research in Thailand is emphasized on taxonomy,  which is primarily necessary to recognize lichen flora of the country. Ecological and physiological studies have been performed to determine their distribution a

# 509


Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th