โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

# 102

โดย วราพร เพ็ชรวิเศษ , รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล , รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล , ดร.อรไท ชั้วเจริญ

# 93


โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล , รศ. ระพีพรรณ พิริยะกุล , ดร.อรไท ชั้วเจริญ , รศ.มานัส บุญยัง , ประทานพร พิริยะกุล และอินทกะ พิริยะกุล

# 106


โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 106โดย Assoc.Prof.Montree Piriyakul and Assoc.Prof.Boonthawan Wingwon

# 43โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul 

# 91


 โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 67เก้ง / กวาง

# 28โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

# 57

จุดมุ่งหมายของ Website นี้เพื่อ  เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้อ และแมลงต่างๆในประเทศไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งความรู้สำหรับชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแหล่งผีเสื้อ สวยงามต่างๆในประเทศไทย เพื

# 90

"The present focus of lichen research in Thailand is emphasized on taxonomy,  which is primarily necessary to recognize lichen flora of the country. Ecological and physiological studies have been performed to determine their distribution a

# 42

 โดย รศ.ดร. มณี อัชวรานนท์ 

# 29

โดย รศ.ดร. มณี อัชวรานนท์ 

# 33


Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th