การวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรกำกับในตัวแบบการคั่นกลาง Moderated mediation effect analysis through PROCESS routine

โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

File :
View : 948

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th